Land Transportation Office - National Capital Region East (G/F LTO Main Office Bldg., East Avenue, Quezon City, Philippines)

LTO Plates

ANO BA TALAGA ANG KUWENTO SA LIKOD NG MGA PLAKA? SAAN AT PAANO BA NAGSIMULA ANG PROBLEMA? (by: Asec. Goddes Hope Libiran)

ANO BA TALAGA ANG KUWENTO SA LIKOD NG MGA PLAKA? SAAN AT PAANO BA NAGSIMULA ANG PROBLEMA? Ang kontrata na binabanggit sa 2020 COA Report tungkol sa mga plaka ng sasakyan ay napirmahan noong 2014 sa pagitan ng DOTC at PPI-JKG. Ang coverage ng pinirmahang kontrata ay mula 2014-2017, kung […]